Základná škola, Jesenského

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2012-7861/22271:2-923 bola Základná škola Jesenského 6, 811 01 Bratislava aj s jej organizačnými zložkami ku dňu 30.6.2012 vyradená zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.