Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto ako zriaďovateľ, prevádzkuje 2 zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zariadenia zabezpečujú starostlivosť v rámci denného pobytu, poskytujú komplexnú starostlivosť o deti vo veku do troch rokov dieťaťa.

 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v  zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorá je zverejnené na webovom sídle mestskej časti www.staremesto.sk, alebo je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v zariadení, treba podať do podateľne miestneho úradu BA-Staré Mesto. Následne bude žiadateľ automaticky zaradený do poradovníka žiadateľov. V prípade možného umiestnenia Vášho dieťaťa do zariadenia budete následne kontaktovaný mestskou časťou.

 

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uplatnené za rok 2017 (PDF, 290KB)

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uplatnené za rok 2018 (PDF, 703KB)

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách uplatnené za rok 2019 (PDF, 110KB)

 

Čajkovského 2, 811 04 Bratislava

Vedúca zariadenia: Rojková Marta

Tel : 02/ 524 98 132

Mobil: 0905/ 767 364

E-mail: marta.rojkova@staremesto.sk

Denná prevádzka od  6:30 h do 17:30 h.

 

Záhrebská 9, 811 05 Bratislava

Vedúca zriadenia: Doršicová Helena

Tel : 02/52925311

Mobil:  0905/ 767 234

E-mail : helena.dorsicova@staremesto.sk

Denná prevádzka od  6:30 h do 17:30 h.