Zasadnutia

32. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 28.10.2014

31. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 23.09.2014

30. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 24.06.2014

29. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 20.05.2014

28. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 15.04.2014

27. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 11.03.2014

26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 04.02.2014

25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 10.12.2013

24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 29.10.2013

23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 24.09.2013

22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 27.08.2013 - mimoriadne

21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 25.06.2013

20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 21.05.2013

19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 23.04.2013

18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 19.03.2013

17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 12.02.2013

16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 11.12.2012

15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 27.11.2012 - mimoriadne

14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 23.10.2012

13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 25.09.2012

12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 26.06.2012

11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 22.05.2012

10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 24.04.2012

9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 27.03.2012

8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 14.02.2012

7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 13.12.2011

6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 08.11.2011 - mimoriadne

5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 13.09.2011

4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 14.06.2011

3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 26.04.2011

2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 15.02.2011

1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 20.12.2010