Zasadnutie komisie zo dňa 02.05.2007

Komisia: Komisia o ochr. ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Dátum konania: 02.05.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Viera Satinská
Chýbajúci poslanci: Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA