Zasadnutie komisie zo dňa 02.06.2011

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 2011-06-02
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Miloš DOMORÁK
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Chýbajúci poslanci: RNDr. Marta ČERNÁ
Zápisnica a uznesenia: KOMA20110602.pdf KOMA20110602.pdf (PDF, 14 KB)