Zasadnutie komisie zo dňa 03.05.2012

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2012-05-03
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Miloš DOMORÁK

PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20120503.pdf (PDF, 73 KB)