Zasadnutie komisie zo dňa 03.12.2007

neuznášania-schopná
Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 03.12.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Chýbajúci poslanci: Ing. Milan ŠTEFANEC
MUDr. Viera Satinská