Zasadnutie komisie zo dňa 04.02.2008

Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 04.02.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Chýbajúci poslanci: Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Peter Bokes, PhD.