Zasadnutie komisie zo dňa 04.02.2010

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 04.02.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.