Zasadnutie komisie zo dňa 04.02.2013

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2013-02-04
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Miloš DOMORÁK

Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ospravedlnení poslanci

Ing. Pavol BAXA

Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20130204.pdf (PDF, 786 KB)