Zasadnutie komisie zo dňa 04.02.2013

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2013-02-04
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA

Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ospravedlnení poslanci:

Slavomír FREŠO

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20130204.pdf (PDF, 811 KB)