Zasadnutie komisie zo dňa 04.04.2013

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2013-04-04
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Miloš DOMORÁK

Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci

PhDr. Štefan HOLČÍK

Neospravedlnení poslanci

Ing. Pavol BAXA

Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20130404.pdf (PDF, 827 KB)