Zasadnutie komisie zo dňa 04.07.2012

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2012-07-04
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Miloš DOMORÁK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20120704.pdf (PDF, 1269 KB)