Zasadnutie komisie zo dňa 04.10.2012

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2012-10-04
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Miloš DOMORÁK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci: PhDr. Štefan HOLČÍK
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20121004.pdf (PDF, 89 KB)