Zasadnutie komisie zo dňa 04.11.2010

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 2010-11-04
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Zápisnica a uznesenia: zapisnicaFKMK_20101104.pdf zapisnicaFKMK_20101104.pdf (PDF, 13,51 KB)