Zasadnutie komisie zo dňa 04.11.2010

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 2010-11-04
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Zápisnica a uznesenia: zapisnicaFKMK_20101104.pdf zapisnicaFKMK_20101104.pdf (PDF, 13,51 KB)