Zasadnutie komisie zo dňa 05.09.2013

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2013-09-05
Zúčastnení poslanci: Miloš DOMORÁK
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ing. Pavol BAXA
Ospravedlnení poslanci

Ing. Martin BORGUĽA

Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20130905.pdf (PDF, 306 KB)