Zasadnutie komisie zo dňa 05.11.2007

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 05.11.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
Ing. Peter Bokes, PhD.