Zasadnutie komisie zo dňa 05.12.2012

Komisia: Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Dátum konania: 2012-12-05
Zúčastnení poslanci:

Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ

Ospravedlnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Zápisnica a uznesenia:

KOSO.pdf KOSO20121205.pdf (PDF, 415 KB)