Zasadnutie komisie zo dňa 06.09.2012

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2012-09-06
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Miloš DOMORÁK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ing. Martin BORGUĽA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ospravedlnení poslanci:
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20120906.pdf (PDF, 155 KB)