Zasadnutie komisie zo dňa 06.12.2012

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2012-12-06
Zúčastnení poslanci: Miloš DOMORÁK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ospravedlnení poslanci

Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA

Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20121206.pdf (PDF, 328 KB)