Zasadnutie komisie zo dňa 07.07.2009

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 07.07.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Sven ŠOVČÍK