Zasadnutie komisie zo dňa 08.03.2007

neuznášania-schopná
Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 08.03.2007
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC