Zasadnutie komisie zo dňa 08.03.2007

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 08.03.2007
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA