Zasadnutie komisie zo dňa 08.04.2013

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 2013-04-08
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Miloš DOMORÁK
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.

Ospravedlnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
RNDr. Marta ČERNÁ
Zúčastnení poslanci:

KOMA.pdf KOMA20130408.pdf (PDF, 90 KB)