Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2010

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 2010-09-08
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA