Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2010

Komisia: Komisia kultúry
Dátum konania: 2010-09-08
Zúčastnení poslanci: Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Dušan FRANCŮ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Marek ŤAPÁK