Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2010

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 2010-09-08
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.