Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2010

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 2010-09-08
Zúčastnení poslanci: Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.