Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2010

Komisia: Komisia životného prostredia
Dátum konania: 2010-09-08
Zúčastnení poslanci: Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Pavel GUNDEL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK