Zasadnutie komisie zo dňa 08.11.2012

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2012-11-08
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ospravedlnení poslanci

Ing. Martin BORGUĽA
Miloš DOMORÁK

Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20121108.pdf (PDF, 339 KB)