Zasadnutie komisie zo dňa 08.12.2008

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 08.12.2008
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC