Zasadnutie komisie zo dňa 09.02.2011

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2011-02-09
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Slavomír FREŠO
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Zápisnica a uznesenia: KOZI20110209.pdf KOZI20110209.pdf (PDF, 16,54 KB)