Zasadnutie komisie zo dňa 09.06.2014

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2014-06-09
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA

Miloš DOMORÁK

PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci
Ing. Ján KRTA
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20140609.pdf (PDF, 410 KB)