Zasadnutie komisie zo dňa 09.10.2014

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2014-10-09
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Miloš DOMORÁK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci
Ing. Martin BORGUĽA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20141009.pdf (PDF, 208 KB)