Zasadnutie komisie zo dňa 10.04.2013

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2013-04-10
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA

Soňa PÁRNICKÁ

Ospravedlnení poslanci:

Slavomír FREŠO
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20130410.pdf (PDF, 386 KB)