Zasadnutie komisie zo dňa 10.10.2012

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2012-10-10
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Miloš DOMORÁK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ospravedlnení poslanci

Ing. Martin BORGUĽA

Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20121010.pdf (PDF, 64 KB)