Zasadnutie komisie zo dňa 10.11.2009

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 10.11.2009
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ