Zasadnutie komisie zo dňa 11.03.2013

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2013-03-11
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA

Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ospravedlnení poslanci:

Slavomír FREŠO

Zápisnica a uznesenia: KOZIzapisnica.pdf KOZI20130311.pdf (PDF, 678 KB)