Zasadnutie komisie zo dňa 11.04.2013

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2013-04-11
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Miloš DOMORÁK

PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Neprítomní poslanci

Ing. Pavol BAXA

Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20130411.pdf (PDF, 349 KB)