Zasadnutie komisie zo dňa 11.06.2012

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 2012-06-11
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.

Ospravedlnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Zúčastnení poslanci:

KOMA.pdf KOMA20120611.pdf (PDF, 43 KB)