Zasadnutie komisie zo dňa 11.11.2010

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 2010-11-11
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Zápisnica a uznesenia: zapisnicaFKMK_20101111.pdf zapisnicaFKMK_20101111.pdf (PDF, 12,68 KB)