Zasadnutie komisie zo dňa 11.11.2010

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 2010-11-11
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
RNDr. Peter SMREK
Zápisnica a uznesenia: zapisnicaFKMK_20101111.pdf zapisnicaFKMK_20101111.pdf (PDF, 12,68 KB)