Zasadnutie komisie zo dňa 11.12.2007

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 11.12.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ