Zasadnutie komisie zo dňa 12.03.2013

Komisia: Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Dátum konania: 2013-03-12
Zúčastnení poslanci:

Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ

Ospravedlnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Zápisnica a uznesenia:

KOSO.pdf KOSO20130312.pdf (PDF, 1 MB)