Zasadnutie komisie zo dňa 12.05.2014

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2014-05-12
Zúčastnení poslanci: Miloš DOMORÁK
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci
Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA

Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20140512.pdf (PDF, 315 KB)