Zasadnutie komisie zo dňa 12.05.2014

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2014-05-12
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Ospravedlnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA
Slavomír FREŠO

Zápisnica a uznesenia:

KOZIzapisnica.pdf KOZI20140512.pdf (PDF, 89 KB)