Zasadnutie komisie zo dňa 12.06.2008

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 12.06.2008
Zúčastnení poslanci: Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ