Zasadnutie komisie zo dňa 12.09.2013

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2013-09-12
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Miloš DOMORÁK

PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci

Ing. Pavol BAXA

Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20130912.pdf (PDF, 157 KB)