Zasadnutie komisie zo dňa 13.01.2014

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 2014-01-13
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Pavol BAXA
Miloš DOMORÁK

Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.

Ospravedlnení poslanci: RNDr. Marta ČERNÁ
Zúčastnení poslanci:

KOMA.pdf KOMA20140113.pdf (PDF, 298 KB)